กศน.นราธิวาส ผลิตสารคดีเรื่องสั้น กศน.ปักหมุดเพื่อโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวศุหัชฌา โพธิรุกข์ นางสาวอุทัยวรรณ ย่างกุ้ง นางสาวมัรดียะห์ โดฮาร์ ร่วมกับ คณะครูกศน.ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ ร่วมถ่ายทำ เรียบเรียง ตัดต่อ การทำสารคดีเรื่องสั้น เรื่อง กศน.ปักหมุดเพื่อโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ ขอขอบคุณ นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระแงะ ที่อำนวยความสะดวกทีมงาน