“บุคลากร กศน.จังหวัดนราธิวาส ประชุมเตรียมการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป”

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 13.30 น.) นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส  มอบหมายให้บุคลากร กศน.จังหวัดนราธิวาส ประชุมเตรียมการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 อัตรา  รับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 8 ธันวาคม 2565 (วันปฏิบัติราชการ) เพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการการรับสมัครและตรวจสอบเอกสารการสมัคร การเงิน และงานอาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามประกาศและหลักเกณฑ์การรับสมัคร พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการสมัคร  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส