กศน.นราธิวาส ร่วมประชุมการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางนฤมล ดำน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการจัดงานวันครู ครังที่ 67 พ.ศ. 2566 เพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส