ผู้บริหารและบุคลากร กศน.นราธิวาส เข้าร่วมประชุมโครงการติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นางสาวจรีลักษณ์ สัตตบริพันธ์ นางนฤมล ดำน้อย และนางสาวนิอัสมา เจษฎาภา เข้าร่วมประชุมตามโครงการติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุม