ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต  ผู้ประกอบการ OTOP ด้วยกลไกเครือข่ายองค์ความรู้ KBO

ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอุทัยวรรณ  ย่างกุ้ง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนางสาวนราวรรณ  เวชธรรม  ผู้อำนวยสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต  ผู้ประกอบการ OTOP ด้วยกลไกเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด  ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงแรมตันหยง  อำเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส  โดยมีนายทศพล  สวัสดิสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  เป็นประธานเปิดโครงการ