กศน.จังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติพิธีพระราชทานเหรียญลุกเสือยั่งยืน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระแงะ พร้อมด้วย บุคลากร และลูกเสือ กศน.อำเภอระแงะ ลูกเสืออำเภอเมืองนราธิวาส เข้าร่วมงาน ร่วมเป็นเกียรติพิธีพระราชทานเหรียญลุกเสือยั่งยืน โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร เป็นประธานในพิธีพระราชทานเหรียญลุกเสือยั่งยืน ต่อพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ทั้งนี้ มีหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ,สพม.,อาชีวศึกษา และ กศน. เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกีpรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี สพป.นราธิวาส เขต 1