ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพ

Read more

“ ผลสำเร็จโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในการจัดทำระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “

Read more