กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวสุหัชฌา โพธิ์รุก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางจงกล อินทร์น้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายสันติพงศ์ บัวทองเรือง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ภายใต้ชื่อกิจกรรม “การ Kick Off กิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”” ณ คลองระบายน้ำปิเหล็งสายที่ 4 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว

https://www.facebook.com/nfeictnara/posts/pfbid0GSLtxUcikG6bNdGpJz55pPbSHeQSu1wAQbB2g1eBCTzQ7yAMH9MwshcVWJ739sk7l