ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานตำแหน่งเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน

วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวซารีพะ ดีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานตำแหน่งเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน ณ โรงแรมเจบีหรรษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีคณะวิทยากรจากกลุ่มบริหารงานบุคคลและนิติการ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ และนายวิสูตร คงกัลป์ ครูเขี่ยวชาญโรงเรียนควนเนียงวิทยา จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรให้ความรู้

https://www.facebook.com/nfeictnara/posts/pfbid02jV366NjJR9S9x9xkqQKvifghH6ugk1xnpLsJCTmoupqua6mNbDTBcqPQLHX6YPwAl