พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางนฤมล ดำน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวจรีลักษณ์ สัตตบริพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายสันติพงศ์ บัวทองเรือง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมจำลอง ศรีเลขา โรงเรียนนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

https://www.facebook.com/nfeictnara/posts/pfbid0385tKtzp9dp7K1W3FXsu4RCiqiYgJw462tHF1xK8X7HSroTKdktFKgdrKUHW6iTQhl