“ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการฯและซักซ้อมความเข้าใจเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการรายงานข้อมูลผ่าน e-report ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566”

Read more