โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้ความรู้ทักษะการพูด การพัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะการสื่อสารในที่สาธารณะให้ประสบผลสำเร็จ

Read more

กศน.นราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติในโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะและการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2566

Read more