โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้ความรู้หลักการประชาธิปไตยกับการเลือกตั้ง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้เชิญเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส เป็นวิทยากรให้ความรู้หลักการประชาธิปไตยกับการเลือกตั้ง​ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจริงในการลงคะแนนการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการองค์กร​นักศึกษา​ กศน.​จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กร​นักศึกษา​ กศน.​ โดยการฝึกปฏิบัติ สร้างประสบการณ์​ ให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนการจัดทำกิจกรรมต่างๆ​ ของสถานศึกษา​ให้ประสบความสำเร็จต่อไป