โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้ความรู้ทักษะการพูด การพัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะการสื่อสารในที่สาธารณะให้ประสบผลสำเร็จ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้เชิญนายธีรยุทธ์ เกณบุตร อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรให้กับคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ​กศน.​ ในด้านทักษะการพูด การพัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะการสื่อสารในที่สาธารณะให้ประสบผลสำเร็จ​ ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กร​นักศึกษา​ กศน.​ โดยการฝึกปฏิบัติ​ สร้างประสบการณ์​ ให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนการจัดทำกิจกรรมต่างๆ​ ของสถานศึกษา​ให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพต่อไป