ครู เป็นที่ปรึกษาโครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันได้ทำการชี้แจงเรื่องโครงงานสิ่งประดิษฐ์ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 3 พฤษภาคม 256

Read more

#กิจกรรมการแข่งขันตอบคำถาม (ระบบ Kahoot) เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ของเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

#กิจกรรมการแข่งขันตอ

Read more

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาสถาบันปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 3 พฤษภาคม 256

Read more