โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ มอบให้บุคคลากรสกร.อำเภอยี่งอ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการเป็นวิทยากรกระบวนการและหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน โดยมีนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมมะนารอ สกร.จังหวัดนราธิวาส