ารเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางสาวบัลกริซ จันทร์เพชร ครู คศ.1 ร่วมต้อนรับ ผศ.ดร. จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พบปะและฝากประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ให้กับนักศึกษา สกร.อำเภอยี่ง ที่สนใจจะเรียนต่อ ณ สกร.อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส