โครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย

วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางสาวกาญจนา พรศิริ ครูอาสาฯศกร,ตำบลตะปอเยาะ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอยี่งอ เข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ซึ่งมีนายศิริ เกตุกิ่ง ประธานคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลตะปอเยาะ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมอิมพิเรียล ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส