โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเพื่อขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น.

นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางสาวเจ๊ะนูรไอนี เจ๊ะมะลี บรรณารักษ์ชำนาญการ จัดโครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเพื่อขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีกิจกกรมดังนี้

1.อบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร

2.แบ่งกลุ่มเพื่อสรุปแนวทางในการดำเนินงานของอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านแต่ละตำบลและตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอ

3.แนะนำพระราชราชนิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจัดทำบันทึกการอ่าน นางสาวอัมนาณีย์ ดือราอิง ครูอาสาฯปเนาะ นำอาสาสมัคร เข้าร่วมในครั้งนี้

ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส