ไอกรน#โรคร้ายอันตรายถึงชีวิต

เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย (B. Pertussis) ทำให้มีการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจ ติดต่อกันได้ง่ายจากการไอ จาม และสัมผัสสารคัดหลั่ง ระยะฟักตัว เฉลี่ย 7-10 วัน

📣#อาการสำคัญ

– ไข้ต่ำๆ มีน้ำมูก ไอ ต่อเนื่องประมาณ 1 สัปดาห์

– ไอซ้อนๆ ถี่ๆ ติดกัน 5-10 ครั้ง/มากกว่านั้น จนทำให้หายใจไม่ทัน

– หายใจมีเสียงดังวู๊ป

– อาการอาจเป็นเรื้อรัง ติดต่อกันนานถึง 2-3 เดือน

– หากมีอาการดังกล่าว รีบไปพบแพทย์ #ไม่ซื้อยามาทานเอง