คนที่ 1นายอาเรส หะมะ

ประธานกลุ่มเศรษฐกิจแบบพอเพียง ม.๔ บ.กูแบบาเดาะ ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ชึ่งเป็นสวนเกษตรแบบผสมผสาน