โครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย

วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอยี่งอ เข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และมีประธานคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยทุกตำบล เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมอิมพิเรียล ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส