วันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้

18 มีนาคม วันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดย สกร,อำเภอยี่งอจัดกิจกรรมย้อนร้อยจาก กศน.สู่ สกร.ถ่ายทอดสด Facebook live ณ ห้องประชุม ศกร,อำเภอยี่งอ