นิเทศก์โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยในมุมเรียนรู้ตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ สกร.อำเภอยี่งอ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอยี่งอ พร้อมด้วยนายมะนาวี สาบูดิง นิเทศก์การดำเนินการโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยในมุมเรียนรู้ตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ สกร.อำเภอยี่งอ โดยมีนางอัสเมาะ อูเซ็ง ผู้ช่วยโต๊ะครู เปิดโครงการ และมีนักศึกษาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลฟุรกอน เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ การสื่อสารภาษาไทย เห็นความสำคัญความจำเป็นของการอ่านภาษาไทย และมีทักษะพื้นฐานด้านการสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจำวัน ณ สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลฟุรกอน ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส