โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้นักศึกษา สกร.อำเภอยี่งอ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางฟาตีเมาะ ปะจูดิง ครูอาสาฯ และบุคลากร สกร.อำเภอยี่งอดำเนินการจัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้นักศึกษา สกร.อำเภอยี่งอ โดยมีนักศึกษา สกร.อำเภอยี่งอเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส