องค์กรนักศึกษา

ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส