“วันพืชมงคล 2567” เช็กเลยปีนี้ตรงกับวันไหน หยุดหรือไม่? เปิดที่มาพระราชพิธีสำคัญของไทย พร้อมคำทำนายย้อนหลัง 10 ปี

Read more

นำนักศึกษาเข้าร่วมประจำสถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์ กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ นักศึกษา สกร. ในโครงการเทิดพระเกียรติครบรอบ 101 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ”

วันที่ 6 พฤษภาคม 256

Read more

#พิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 101 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ”

วันที่ 6 พฤษภาคม 256

Read more

เข้าร่วมกิจกรรมสาธิตอาชีพระยะสั้น “สลัดโรล” ให้กับประชาชนที่เข้าชมและเที่ยวในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2567

วันที่ 5 พฤษภาคม 256

Read more

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ พร้อมด้วยนางสาวนาดีญา สาและ และบุคลากร สกร.อำเภอยี่งอ ร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการ วางแผนการดำเนินงานกิจกรรม ตลอดจนติดตามการดำเนินงานต่างๆ ของสถานศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

Read more

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการ เรียนรู้อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางสาวนาดีญา สาและ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสามัญ ให้การบริการนักศึกษาประจำสถาบันปอเนาะดารุลฟุรกอน พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

Read more