วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ พร้อมด้วยนางสาวนาดีญา สาและ และบุคลากร สกร.อำเภอยี่งอ ร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการ วางแผนการดำเนินงานกิจกรรม ตลอดจนติดตามการดำเนินงานต่างๆ ของสถานศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

Read more

วันที่ 30 เมษายน 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางสาวนาดีญา สาและ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสามัญ ให้การบริการนักศึกษาที่มาติดต่อรับวุฒิการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

Read more

นักศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์เข้าร่วมโครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้ ระดับจังหวัด

วันที่ 7 มีนาคม 2567

Read more

ร่วมรับประทานอาหารงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสอากีเกาะฮลูกชาย และร่วมความแสดงความยินดีกับน้องสาว ครูนาดีญา สาและ ครูอาสาฯ ปอเนาะ

วันที่ 6 มีนาคม 2567

Read more

ร่วมต้อนรับนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดนราธิวาส และคณะนิเทศ ลงพื้นที่นิเทศติดตามและตรวจเยี่ยม ให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.

Read more

กรรมการกลางดำเนินการจัดข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคในวันที่ 2-3 มีนาคม 2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567

Read more