#แนะแนวนักศึกษาที่จบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 1 มีนาคม 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางสาวนาดีญา สาและ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสามัญ ให้การแนะแนวนักศึกษาที่จบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ สกร.อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส