สกร.อำเภอยี่งอ ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางสาวนาดีญา สาและ ครูอาสาฯปอเนาะและบุคลากร สกร.อำเภอยี่งอ ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษา สกร.อำเภอยี่งอ ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2567 (รายวิชาบังคับ) ณ สนามสอบโรงเรียนร่มเกล้า อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ สกร.อำเภอยี่งอ ขอขอบคุณโรงเรียนร่มเกล้า ที่อำนวยความสะดวกในการจัดสอบในครั้งนี้