ร่วมต้อนรับนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดนราธิวาส และคณะนิเทศ ลงพื้นที่นิเทศติดตามและตรวจเยี่ยม ให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้คณะครู ดำเนินการจัดสอบปลายภาค ในวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษา สกร.อำเภอยี่งอ ทั้งนี้คณะกรรมการกลางร่วมต้อนรับนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดนราธิวาส และคณะนิเทศ ลงพื้นที่นิเทศติดตามและตรวจเยี่ยม ให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนร่มเกล้า อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส