นักศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์เข้าร่วมโครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้ ระดับจังหวัด


วันที่ 7 มีนาคม 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ พร้อมด้วยบุคลากรและนักกีฬา สกร.อำเภอยี่งอ นักศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์ร่วมโครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้ ระดับจังหวัด เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.ชายแดนใต้ ระดับจังหวัด เป็นการเสริมสร้างความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยในหมู่คณะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ให้กับเยาวชนนอกระบบจังหวัดนราธิวาส โดยมีนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิด ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส และสนามกีฬาชั่วคราว สกร.จังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส