นักศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์เข้าร่วมโครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้ ระดับจังหวัด

วันที่ 7 มีนาคม 2567

Read more

ร่วมรับประทานอาหารงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสอากีเกาะฮลูกชาย และร่วมความแสดงความยินดีกับน้องสาว ครูนาดีญา สาและ ครูอาสาฯ ปอเนาะ

วันที่ 6 มีนาคม 2567

Read more

ร่วมต้อนรับนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดนราธิวาส และคณะนิเทศ ลงพื้นที่นิเทศติดตามและตรวจเยี่ยม ให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.

Read more

กรรมการกลางดำเนินการจัดข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคในวันที่ 2-3 มีนาคม 2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567

Read more