ประชาสัมพันธ์ เพื่อการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นางสาวมุนา สะนิ ตำแหน่งครูอาสาฯ และนางสาวนูรฮีลวาณี สรี ตำแหน่งครูอาสาฯประจำศรช.ประชาสัมพันธ์ เพื่อการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ในการดำเนินกิจกรรมประชาธิปไตย พร้อมทั้งให้ความรู้ประชาธิปไตยแก่ประชาชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส