มอบเกียรติบัตรให้กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน

วันที่ 25 เมษายน 256

Read more