ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี พนักงานราชการใหม่

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นายไพศาล มะเจ๊ะหะ ตำแหน่งครู พร้อมด้วยนางสาวยารูนา ดาโอ๊ะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย และนางสาวมุนา สะนิ ตำแหน่งครูอาสาฯ ร่วมต้อนรับ นางสาวนูรฮีลวาณี สรี ตำแหน่งครูอาสาฯ ประจำ ศรช. พนักงานราชการใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส