ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)

วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้ ข้าราชการ และบุคลากร สกร.อำเภอสุคิริน ประชาสัมพันธ์ เพื่อการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ในการดำเนินกิจกรรมประชาธิปไตย พร้อมทั้งให้ความรู้ประชาธิปไตยแก่ประชาชนในพื้นที่ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

ดูรูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/nfe.sukhirin/posts/pfbid02RMZGfpxr3QQrvKMtfB1VmMX22qBUThxqdfQL6jKnNVHiGBp7mZAJfgGdfpoR3Sgnl