เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานทอดผ้าป่า สร้างกำแพง และปรับภูมิทัศน์บริเวณสถานปฏิบัติธรรมทุ่งนาปากล่อ………………………

วันที่ 3 เมษายน 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้ นายสัญญา สุวรรณราช ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานทอดผ้าป่า สร้างกำแพง และ ปรับภูมิทัศน์บริเวณสถานปฏิบัติธรรม ทุ่งนาปากล่อ โดยมีพระธรรมวัชรจริยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,หัวหน้าหน่วยกำลังในพื้นที่ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ บริเวณสถานปฏิบัติธรรม ทุ่งนาปากล่อ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส