ประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2567


วันที่ 3 เมษายน 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้ นายนุรอัสวาน สิงหะ ครู สกร.อำเภอสุไหงปาดี ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2567 เพื่อแจ้งข้อราชการ ข้อสั่งการ ตามนโยบายของรัฐบาล/ จังหวัดนราธิวาส และติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมฉัตรวาริน ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายพงศ์เพชร มากเกื้อ นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานครั้งนี้