บริจาคหนังสือ เนื่องเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษา วันรักการอ่าน


วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้นางสาว รุสสะลีนา ยาเส็ง ตำแหน่ง บรรณารักษ์ พร้อมด้วย บุคลากร สกร.อำเภอสุไหงปาดี จัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน วันรักการอ่าน โดยมีกิจกรรมบริจาคหนังสือ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส