“กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม ของทุกปี”วันที่ 4 มกราคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้ คณะครู บุคลากร สกร.อำเภอสุไหงปาดี และลูกเสือจิตอาสา
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาและทำความสะอาดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม โดยมีนายชยุตม์ ชูดวง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนราชภักดี
หมู่ที่ 7 บ้านปิเหล็ง ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส