สำรวจความต้องการจัดการเรียนการสอนกลุ่มอาชีพที่จะดำเนินการในไตรมาส 1-2 ของประจำปีงบประมาณ 2567  ณ ม.4 บ้านสากอ ตำบลสากอ

*************** ****

Read more