“กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาภบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566”

********************

Read more