#ร่วมต้อนรับการนิเทศ

#ร่วมต้อนรับการนิเทศ

*******************

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี ได้มอบหมายให้คณะครู สกร.อำเภอสุไหงปาดี ร่วมต้อนรับการนิเทศ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จาก สกร.จังหวัดนราธิวาส โดยมีว่าที่ร้อยตรี ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะติดตามในครั้งนี้ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโคกตา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส