พิธีเปิด โครงการอบรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประวัติศาสตร์ชาติไทย” ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์

Read more

“งานสถาบันศึกษาปอเนาะรับการนิเทศ สนง.สกร.จังหวัดนราธิวาส” วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดั ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้ นายนุรอัสวาน สิงหะ ตำแหน่งครู หัวหน้างานนิเทศ พร้อมด้วยบุคลากรครู สกร.อำเภอสุไหงปาดี ต้อนรับ นางสาวซารีพะ ดีรี ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่สถาบันศึกษาปอเนาะกีรออาตุลฟาลาฮ พบปะพูดคุยกับโต๊ะครู นักศึกษา ด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดำเนินกิจกรรมอาสมัครปอเนาะ การดำเนินกิจกรรมมุมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย การดำเนินงานทักษะอาชีพ ตลอดจนถามทุกข์สุขการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ ของนักศึกษา ณ สถาบันศึกษาปอเนาะกีรออาตุลฟาลาฮ

Read more

พิธีทำบุญตักบาตร โครงการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2567………………………………………………….นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้บุคลากรที่นับถือศาสนาพุทธ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร โครงการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 โดยมีพระธรรมวัชรจริยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีหัวหน้าส่วนราชการฯ ,ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่่,กำนันผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วม ณ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

Read more

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักศึกษา พร้อมชี้แจงกำหนดการสอบและระเบียบข้อบังคับต่างๆในการสอบปลายภาคเรียนที่2/2566……………………………………………………

วันที่ 23 เดือนกุมภา

Read more