ดำเนินการโครงการ 1 ครู 1 สื่อ 1 นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

ดำเนินการโครงการ 1 ครู 1 สื่อ 1 นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

***********************

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้  บุคลากร สกร.อำเภอสุไหงปาดี ดำเนินการโครงการ 1 ครู 1 สื่อ 1 นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการจัดทำสื่อ นวัตกรรม แบ่งกลุ่ม และลงมือปฏิบัติจัดทำสื่อ และนวัตกรรม ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส