ดำเนินการโครงการ 1 ครู 1 สื่อ 1 นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

ดำเนินการโครงการ 1 ครู 1 สื่อ 1 นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

***********************

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้  บุคลากร สกร.อำเภอสุไหงปาดี ดำเนินการโครงการ 1 ครู 1 สื่อ 1 นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีกิจกรรมการคิดวิเคราะห์รายวิชา เนื้อหา  ระดับการศึกษา ดำเนินการจัดทำสื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ นำเสนอสื่อและร่วมสรุปองค์ความรู้ ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส