ดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-net)

ดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-net)

@@@@@@@@@@@@@

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้คณะครู สกร.อำเภอสุไหงปาดี ดำเนินการสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโคกตา ในการนี้ สกร.อำเภอสุไหงปาดี ขอขอบคุณโรงเรียนบ้านโคกตา ที่ได้อนุเคราะห์สถานที่การจัดสอบในครั้งนี้