การเข้าฐานเรื่องปฏิบัติการจัดสวนน้ำจัดสวนหย่อม

#โครงการค่ายส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สู่การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง นักศึกษา สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้บุคลากรครู และนักศึกษา 4 ศกร. การเข้าฐานเรื่องปฏิบัติการจัดสวนน้ำจัดสวนหย่อม โดยมีเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก เป็นวิทยากรและกรรมการตัดสิน ณ หอประชุมทรายทอง ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

#ผลการประกวด

👉รางวัลชนะเลิศ ศกร.ตำบลสุไหงโก-ลก

👉รางวัลรองชนะเลิศ ศกร.ตำบลปาเสมัส

👉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ศกร.ตำบลมูโนะ

👉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ศกร.ตำบลปูโยะ