ประชุมประจำสัปดาห์

วันที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 16.00 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ วางแผนการดำเนินงานการจัดโครงการต่างๆภายในเดือนมกราคม 2567

👱อ.รอกีเยาะ อับดุลมานะ บรรณารักษ์ ได้ชี้แจงและวางแผนร่วมกันในการจัดงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่านและการเรียนรู้สู่การพัฒนาตนเอง

👱อ.จิรัชยา มามะ ครูอาสาฯประจำ ศรช.ได้วางแผนการจัดกิจกรรมในโครงการอาสายุวกาชาด

👱อ.ฟารีดาห์ เจ๊ะอุบง ครูอาสาฯประจำ ศรช. ได้วางแผนการจัดกิจกรรมโครงการ CPR

ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส